หลังคาไวนิล

 
      
หลังคาไวนิล
PR 1 (ลอนเดี่ยว)
                                  

              PR (ลอนเดี่ยว)               
              หน้ากว้าง 12.5 ซม. หนา 6 มม.                             
              ความยาวมาตรฐาน 4,5,6 ม.                         
              ใช้ 4 แผ่นที่ความกว้าง 1 ม.

              สี : ขาว, สีน้ำตาลใบจาก สีเทา                                          
              ระยะแป:สีขาว40 ซม.
              สีน้ำตาลใบจาก30ซม.                                           

                                                   PR 2 (ลอนคู่)
                                 

               PR 2 (ลอนคู่)      
               หน้ากว้าง 25 ซม. หนา 6 มม.                                   

               ความยาวมาตรฐาน 4,5,6 ม.                                            
               ใช้ 4 แผ่นที่ความกว้ง 1 ม.                   
               สี : ขาว 
               ระยะแป : 40 ซม.     
             

                                  PR 3 (ลอนสาม)
                              

                 PR 3 (ลอนสาม)     
                 หน้ากว้าง 33.33 ซม. หนา5มม.            

                 ความยาวมาตรฐาน 4,5,6 ม.         
                 ใช้ 3 แผ่นที่ความกว้าง  1 เมตร          
                 สี :สีขาว
                 ระยะแป  :สีขาว 40 ซม.       
                                                 

                                  PR 4 (ท้องเรียบ)
                

                 PR 4 (ท้องเรียบ) 
                 หน้ากว้าง 25 ซม.หนา 6 มม. 

                 ความยาวมาตรฐาน 4, 5 , 6 ม.    
                 ใช้ 4 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

                 สี : ขาว
                 ระยะแป  :สีขาว 40 ซม                                 

                                                                   PR 5 (ท้องเรียบ ลอนเหลี่ยม)
                                                                                                                   

                 PR 5 (ท้องเรียบลอนเหลี่ยม)
                 หน้ากว้าง25 ซม.หนา 6 มม.                                                             ใช้ 4 แผ่น ที่ความกว้าง 1 เมตร

                 ความยาวมาตรฐาน 4, 5 และ 6 เมตร
                 สี : ขาว
                 ระยะแป  :สีขาว 40 ซม.                                        
           
                                                                                                          

                                                                          Smart Roof
                       

                   Smart Roof(CRM)  
                   หน้ากว้าง 1.13 เมตร หนา 2.5 มม.

                   ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
                   สี : ขาว, สีโอ๊ค                                    
                   ระยะแป  : 40 ซม.
         
                                               


 

 
 
 
 
Visitors: 1,005,762