Promotion

 

   ราคานี้ซื้อขั้นต่ำ10 แผ่น (ขายรวมVATเท่านั้น) ราคาไม่รวมค่าขนส่ง
  ราคารับสินค้าเองที่
พุทธมณฑลสาย3 ซอย27
ราคาส่งที่ขนส่งพุทธมณฑล
สาย2 สาย3  หรือใกล้เคียง
                     รายการสินค้า
แผ่นอะคริลิคใส ขนาด 4'x8'(123x245 cm.)
ราคาต่อแผ่น
ก่อนVAT
ราคาต่อแผ่น
รวมVAT
ราคาต่อแผ่น
ก่อนVAT
ราคาต่อแผ่น
รวมVAT
แผ่นอะคริลิคใส 1.5 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส    2 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส    3 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส    4 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส    5 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส    6 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส    8 mm.        
แผ่นอะคริลิคใส  10 mm.        
ราคานี้ซื้อขั้นต่ำ10 แผ่น (ขายรวมVATเท่านั้น) ราคาไม่รวมค่าขนส่ง
 

 

 
Promotion แผ่นพลาสวูด(ภายใน)
ราคานี้ ซื้อขั้นต่ำ10 แผ่นขึ้นไป (ขายรวมVATเท่านั้น) ราคาไม่รวมค่าขนส่ง
   ราคารับสินค้าเองที่
พุทธมณฑลสาย3 ซอย27
ราคาส่งที่ขนส่งพุทธมณฑล
สาย2 สาย3  หรือใกล้เคียง
                     รายการสินค้า
แผ่นพลาสวูด ใช้ภายใน ขนาด 4'x8'(122x244 cm.) 
ราคาต่อแผ่น
ก่อนVAT
ราคาต่อแผ่น
รวมVAT
ราคาต่อแผ่น
ก่อนVAT
ราคาต่อแผ่น
รวมVAT
แผ่นพลาสวูด   3 mm.        
แผ่นพลาสวูด   4 mm.        
แผ่นพลาสวูด  5 mm.        
แผ่นพลาสวูด  6 mm.        
แผ่นพลาสวูด  8 mm.        
แผ่นพลาสวูด 10 mm.        
แผ่นพลาสวูด 12 mm.        
แผ่นพลาสวูด 15 mm        
ราคานี้  ซื้อขั้นต่ำ10 แผ่น (ขายรวมVATเท่านั้น)
 
Visitors: 833,173