งานแปรรูป


กลุ่ม งานแปรรูปอะคริิลิค
      
               
                        กล่องอะคริลิค 2mm.                                        กล่องอะคริลิค 4mm.                                 ถาดอะคริลิค 10mm.            
                       
                    
                      งานเชวฟอะคริลิค                                                กล่องโบชัวร์อะคริลิค                                   DISHPLAYอะคริลิค
 
                   
                 ถาดอะคริลิคใส 10mm.                          กล่องอะคริลิคใส 10mm.                      ถาดอะคริลิคใส 10mm.
 
                   
                           กรอบรูปอะคริลิค                             กรอบรูปอะคริลิคแบบติดผนัง                   กรอบรูปอะคริลิคใส 3mm.
 
                   
               ฉลุพลาสวูดฉากกั้นลายดอกไม้                        ฉลุพลาสวูดลายร้านกาแฟ                                       ฉลุพลาสวูดฉากกั้น
 
                  
                          ฉลุพลาสวูดตัวอักษร                                 ฉลุพลาสวูดรูปสัตว์                    ฉลุพลาสวูดลายใบโพธิ์พร้อมทำสี
 
                
                    ฉลุตัวอักษรพร้อมทำสี                                  ฉลุฉากลายต้นไม้                             ป้ายอะคริลิคเลขที่ห้อง
 
                 
                             ตัวอักษรโลหะ                                        ตัวอักษรโลหะ                                    ตัวอักษรอะคริลิค
 
                   
                  กล่องอะคริลิคพร้อมสกีน                            งานสกีนบนอะคริลิค                                     งานพิมพ์ยูวี

              

 
                              ป้ายอะคริลิค                                           ป้ายอะคริลค                                        ป้ายอะคริลิค
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 1,013,749