วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคาไวนิล

อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้ง
                          
   

          จัดเตรียมพื้นที่ในการติดตั้ง โดยการเชื่อมเหล็กให้แล้วเสร็จ ระยะแปของโครเหล็กสำหรับแผ่นหลังคาไวนิล
          สีขาว ควรมีระยะแป 40 ซม. และสำ
หรับแผ่นหลังคาไวนิลสีเข้ม ควรมี    ระยะแป 30 ซม.(สีน้ำตาลใบจาก,สีเทา)

   
                                  ขั้นตอนที่ 1 

นำ  ตัวเริ่ม  ยึดเข้ากับโครงโดยใช้ 
สกรูปลายสว่าน ยาวขนาด 1 นิ้ว เบอร์ 7-8  
ส่วนปลายของหลังคา ไม่ควรยื่นเกิน 5 ซม.
   
                   ขั้นตอนที่ 2

    นำ แผ่นหลังคาไวนิล 
แผ่นแรกตีให้เข้าร่องของ
ตัวเริ่ม
 ที่ยึดไว้กับโครงเหล็ก
โดยใช้ไม้ขนาดพอเหมาะ ไม้หน้าสาม
รองไปที่สันขอบแล้วใช้
ค้อน เคาะเบาๆจนเข้ากันสนิท
   
                    ขั้นตอนที่ 3

ยึด  แผ่นหลังไวนิล ที่ตีเข้าร่องลิ้นจนสนิทด้วย 
สกรูสายสว่าน ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนจบหน้างาน
   
                    ขั้นตอนที่ 4

แล้วจึงนำ ตัวจบ เสียบเข้าร่อง แผ่นหลังคาไวนิล
   
Visitors: 977,198