อุปกรณ์น็อต น็อตลอย หมุดหัวปิด น็อตตั้งโต็ะ


อุปกรณ์น็อต
น็อตลอย ขนาด วิธีการใช้งาน
                 น็อตลอย
ขนาด 
12x25 mm.
16x25 mm.
16x30 mm.
19x25 mm.
19x30 mm.
25x25 mm.
      
     
                  หมุดหัวปิด มี 2 แบบ
แบบหัวมน
แบบหัวแบน
ขนาด
4 หุน (12 mm.)
5 หุน (15 mm.)
6 หุน (19 mm.)
8 หุน (25 mm.)


      
     
                   น็อตตั้งโต๊ะ
ขนาด 8x80 mm.
      
Visitors: 1,005,757