อุปกรณ์อะคริลิค

 

 
 
.

 จำหน่ายหมุดยึดอะคริลิคและนอตลอยยึดอะคริลิค

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมุดยึดอะครีลิค

        มีทั้งแบบหัวมน และแบบหัวตัด

                                

                  แบบหัวมน                                 แบบหัวตัด

 

  น๊อตลอยยึดอะครีลิค

     มีแบบหัวเดียว และสองหัว

                    

              น๊อตสองหัว                                  น๊อตหัวเดียว

                                                   

Visitors: 1,005,762